• Menu
 • Inloggen
 • Inschrijven, overschrijven en uitschrijven

  G.V. Groen Geel is een groeiende vereniging van studenten en starters. De club verwelkomt graag nieuwe leden, mits daar plek voor is. Op dit moment zijn alle heren en damesteams gevuld. Mocht je interesse hebben dan kan je ons altijd contacten, wellicht dat er komende tijd her en der nog plekken vrij komen.
  Uiteraard is er ook de mogelijkheid om aan te sluiten als trainingslid bij Groen Geel of bij onze vrijdagafdeling Groen Grijs (mannen en vrouwen).

  Heb je interesse om aan te sluiten bij een van de herenteams neem dan contact op met Geert Kamminga (voorzitter@groen-geel.nl).
  Heb je interesse om aan te sluiten bij een van de damesteams neem dan contact op met Amerens Roelevink (secretaris@groen-geel.nl)

  Contributie

  De contributie voor G.V. Groen Geel bedraagt als spelend lid 180 euro en als trainingslid 50 euro. Bij inlevering van het machtigingsformulier zal de contributie van spelende leden in vier keer worden afgeschreven. De contributie van trainingsleden zal worden afgeschreven in één termijn aan het einde van maart. Dit zijn de machtigingsformulieren voor spelende leden en voor trainingsleden.

  Inschrijvingsstappen

  Wanneer je van Amerens of Vincent te horen hebt gekregen dat je in een team geplaatst kan worden, onderneem dan de volgende stappen:

  1. Print dan het machtigingsformulier (spelendeleden of trainingsleden) uit en lever het in bij Rémon Tanis, penningmeester van Groen Geel. (penningmeester@groen-geel.nl). Dit kan in de bestuurskamer van G.V. Groen Geel in het postvakje penningmeester contributiezaken.
  2. Stuur een mailtje aan Amerens Roelevink, secretaris van Groen Geel (secretaris@groen-geel.nl) en lever bij haar digitaal een pasfoto aan. De pasfoto zal worden gebruikt voor de digitale spelerspas van de KNVB. Het hoeft niet een officiële pasfoto te zijn. Belangrijk is dat in alle redelijkheid verwacht kan worden dat de scheidsrechter het een goedgelijkende foto vindt. Zorg dus voor voldoende contrast. En geen gezichten van te grote afstand. Het bestand moet van het formaat JPG, GIF of PNG zijn.
  3. Vul voor onze eigen administratie, dit online formulier in. Door dit in te vullen heeft de club alle gegevens die het moet hebben om Sportlink aan te vullen.

  Overschrijven

  Ben je de afgelopen 3 jaar lid geweest van een voetbalclub, dan is er sprake van een overschrijving. Een verzoek tot reguliere overschrijving voor het nieuwe seizoen moet uiterlijk 15 juni worden ingediend.

  Dien je na deze datum een verzoek in (in de periode van 16 juni tot en met de eerste vrijdag van de maand maart) dan is er sprake van een tussentijdse overschrijving. Er moet dan een verzoek om dispensatie worden ingediend bij de KNVB. Dit verzoek wordt alleen goedgekeurd als sprake is van gewijzigde studie-, werk-, woon- of medische omstandigheden. Het bewijs van de gewijzigde omstandigheden moet aan de KNVB worden opgestuurd.

  Sinds 7 december 2015 gaat dit overschrijven digitaal. Vanaf deze dag is het in de meeste gevallen niet meer nodig bij een verzoek tot overschrijving de (blauwe) papieren overschrijvingsformulieren in te vullen en naar de KNVB te sturen. Elke speler in het amateurvoetbal kan de overschrijving digitaal laten regelen door zich te melden bij de nieuwe vereniging. Met behulp van Sportlink Club wordt de overschrijving dan in gang gezet.

  De huidige overschrijvingsregels (Reglement Overschrijvingsbepalingen Amateurvoetbal) blijven van kracht, maar de uitvoering wordt veel gemakkelijker voor zowel de speler als de betrokken verenigingen. Zo is het niet meer nodig om de oude spelerspas op te sturen en dat geldt ook voor de Ledenmutatiekaart die in bepaalde gevallen nog noodzakelijk was. Een groot voordeel van digitaal overschrijven is dat de procedure veel sneller verloopt.

  Meer informatie over hoe overschrijven in zijn werk gaat, kun je hier lezen.

  Uitschrijven

  Spijtig natuurlijk. Om je uit te schrijven stuur een e-mail naar de secretaris met het verzoek (secretaris@groen-geel.nl). De secretaris controleert bij de penningmeester of aan alle financiële verplichtingen is voldaan. Als dat zo is, word je uitgeschreven.

  Agenda

  • Geen evenementen